Tham quan Lạc Hồng

Thư viện

Thư viện Trường Đại  học Lạc Hồng, với tổng diện tích 1.000 m2, tọa lạc tại cơ sở 1, thuộc Trung tâmThông tin Tư liệu.

Về vốn tài liệu: hiện có gần 18.000 cuốn sách và hơn 40 tên báo, tạp chí, trong đó có khoảng 14.500 cuốn sách tiếng Việt, còn lại chủ yếu là sách tiếng Anh, một số sách tiếng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, thư viện cũng tập trung xây dựng và phát triển kho tài liệu, giáo trình điện tử và đã bổ sung được 15.300 tài liệu số. 
Thư viện bổ sung thường kỳ giáo trình, sách tham khảo, đặc biệt là sách tham khảo ngoại văn phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, thư việc còn có các tài liệu, sách báo về chính trị, văn hóa, lịch sử, giải trí đáp ứng nhu cầu của người đọc.
Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất hiện tại của thư viện bao gồm 01 kho sách, 02 phòng đọc, 02 phòng học nhóm, 80 máy tính phục vụ cho bạn đọc trong việc học tập, tra cứu và tìm tài liệu trên Internet.

 

 

Vốn tài liệu của thư viện