Chương trình học

Sinh viên tương lai  »  Chương trình học

Học phí

Đại học Lạc Hồng đang trụ vững ở top các trường ngoài công lập có mức học phí thấp nhất của khu vực phía Nam… Theo đó, trường còn có nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên vay vốn với lãi xuất thấp kèm điều kiện hoàn vốn rất thuận tiện và phù hợp với các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp người học có điều kiện duy trì việc học tại trường. Hiện nay, mức quy định học phí tại trường áp dụng chung cho tất cả các ngành học; riêng ngành Dược sĩ Đại học sẽ có mức học phí cao hơn. Nhằm giúp quý phụ huynh và các em sơ lược nắm được mức học phí hằng năm, xin gửi đến quý phụ huynh và các em bảng định mức học phí như sau:

  • Mức học phí năm học (2013 – 2014)

Khóa

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Cả năm

Từ 2012 về trước

5.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

2013

6.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

  • Mức học phí năm học (2014-2015)

1. Hệ Đại học

Khóa

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Cả năm

Nhập học từ 2012 về trước

6.250.000 VNĐ

6.250.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Nhập học năm 2013

7.250.000 VNĐ

7.250.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

2014

7.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

2. Ngành Dược sỹ Đại học

Khóa

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Cả năm

2014

15.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

30.000.000 VNĐ

3. Hệ vừa học vừa làm

Khóa

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Cả năm

2014

4.750.000 VNĐ

4.750.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

4. Hệ Cao đẳng nghề

Khóa

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Cả năm

2014

4.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ